Rozgradzanie kukurydzy

Zarząd Koła informuje że rozgradzanie kukurydzy zostało zakończone w dniu wczorajszym. (12.10.2017)

Odwołuje się zaplanowane rozgradzanie w dniu dzisiejszym.(13.10.2017)

Lista ambon i wysiadek przypisanych do Kolegów na poszczególnych obwodach znajduje się TUTAJ .
Mapa rozmieszczenia ambon dostępna jest TUTAJ .
Uprzejmie informujemy Kolegów, że obwód 350 zostanie zaktualizowany w terminie późniejszym.

Prosimy również o zapisywaniu się na polowania zbiorowe u Kolegi Prezesa lub Kolegi Łowczego w terminie do 7 dni przed polowaniem oraz przypominamy o opłaceniu składek na PZŁ do końca listopada 2017r.

Rozgradzanie kukurydzy

Zarząd Koła informuje że w czwartek i w piątek (12 i 13.10.2017) od godz 15°° będziemy rozgradzać pole kukurydzy – Borki-Kanalik. 

Zbiórka na polu za gospodarstwem.

Organizowane prace są pilne do wykonania.

Prosimy o pełne zaangażowanie. 

Informacja

Zarząd Koła informuje, o zmianie terminu aktualizacji urządzeń łowieckich.

Wykaz zostanie sporządzony do wtorku to jest 03.10.2017. i opublikowany na stronie internetowej.

Informacja

skanowanie0001

Harmonogram oceny prawidłowości odstrzału sarn kozłów – 2017/2018

Lp.

Nadleśnictwo

Data oceny

godzina

miejsce

1

Babki 14.10.2017 (sobota)

900-1300

siedziba n-ctwa

2

Czerniejewo 14.10.2017 (sobota)

900-1230

siedziba n-ctwa

3

Gniezno 21.10.2017 (sobota)

900-1300

siedziba n-ctwa

4

Grodzisk 08.10.2017 (niedziela)

900-1400

pałac Porażyn

5

Jarocin 22.10.2017 (niedziela)

900-1300

szkółka Jarocin

6

Konstantynowo 15.10.2017 (niedziela)

900-1400

siedziba n-ctwa

7

Kościan 13.10.2017 (piątek)

od 1200

siedziba n-ctwa

8

Łopuchówko 13.10.2017 (piątek)

1300-1800

siedziba n-ctwa

9

Oborniki 08.10.2017 (niedziela)

900-1300

Strzelnica Dąbrówka Leśna

10

Piaski 13.10.2017 (piątek)

1300- 1530

siedziba n-ctwa

11

Pniewy 08.10.2017 (niedziela)

900-1300

siedziba n-ctwa

12

Sieraków 08.10.2017 (niedziela)

1000-1400

siedziba n-ctwa

13

Wronki 21.10.2017 (sobota)

900-1200

siedziba n-ctwa

14

Wolsztyn 16.10.2017 (poniedziałek)

900-1200

siedziba n-ctwa

Rozgradzanie pola kukurydzy

Zarząd Koła organizuje w niedzielę (17.09.2017) o godz 9,oo rozgradzanie pola kukurydzy. 

Zbiórka koło Prałatowej.

Organizowane prace są pilne do wykonania.

Prosimy o pełne zaangażowanie. 

Zarząd Koła. 

Postępowanie z patrochami

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2017 Zarządu Glów nego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 11 sierpnia 2017 roku

WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z PATROCHAMI POZYSKANYMI OD DZIKÓW PODCZAS POLOWAŃ

Niniejsze zasady powinny być przestrzegane ze względu na zminimalizowanie rozprzestrzeniania włośnicy wśród dzików.

Procedury nie dotyczą obszarów objętych restrykcjami związanymi z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

WARIANT 1

  1. Przed rozpoczęciem wytrzewiania dzików pozyskanych w wyniku polowania należy wyznaczyć miejsce i wkopać dół, do którego będą deponowane niejadalne części dzika;
  2. Dół powinien być wykopany w możliwie bliskiej odległości od upolowanego dzika, tak aby można było bezpośrednio złożyć patrochy do przygotowanego dołu bez konieczności ich wcześniejszego składowania w innym miejscu. Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, które mają styczność z patrochami. Wykopany dół powinien być głęboki na co najmniej 0,5 metra, aby pomieścił wszystkie pozyskane patrochy i jednocześnie warstwa ziemi, którą zostanie przykryty wnosiła co najmniej 0,5 metra. Powinno to uniemożliwić dostęp do wnętrzności zwierzętom dzikim;
  3. Przed zasypaniem patrochów, powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta;
  4. Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu terenu oraz udeptać;

 

Ogłoszenie

Zarząd Koła organizuje w niedzielę (10.09.2017) o godz 9,oo rozwożenie ambon i koszy. 

Zbiórka na działce u Kol. Marciniaka Waldemara.

Prosimy o zabranie narzędzi typu młotek, siekiera, piła, łopata.

Organizowane prace są pilne do wykonania.

Prosimy o pełne zaangażowanie. 

Telefon do  kol. Waldka Marciniaka  – 604705372.

Zarząd Koła.

Walne zebranie 15.08.2017 r.

Zarząd Koła zawiadamia, że zaplanowane na dzień 15.08.2017 r. szkolenie z zakresu weterynarii myśliwych zostaje odwołane.

Wobec tego przewiduję się zakończenie zebrania około godz 11,oo. Odwołuje się też zaplanowany posiłek.