Dz.U. 2005 nr 127 poz. 1066

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo łowieckie

Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1802

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1366

Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Dz.U. 1997 nr 110 poz. 715

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Dz.U. 1997 nr 14 poz. 72

Ustawa z dnia 10 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.