Składka członkowska PZŁ na rok 2021

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej Nr 317/2020 z dnia  22 września 2020 roku  wysokość składki PZŁ na rok 2021 wynosi:

– składka normalna – 403zł (360zł +43zł ubezpieczenie) 

– składka ulgowa 50% – 223zł  (180zł +43zł ubezpieczenie)  przysługująca młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70rok życia;

– składka ulgowa 25% – 133zł  (90zł +43zł ubezpieczenie)  przysługująca członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia  

Termin wpłaty składek przypada na koniec Listopada 2020. Płatności proszę dokonywać na konto koła lub u skarbnika.

Informacja

Zarząd Koła informuje, iż wycena trofeów JB i DB odbędzie się w dniu 09 marca 2019 na strzelnicy Poznań Lizawka w godz. od 9,oo do 13,oo.

Prosimy o terminowe rozliczenie się z przepracowanych godzin u kolegi łowczego i finansowe u kolegi skarbnika do 19 marca 2019 r. Skarbnik udziela informacji o zobowiązaniu członków pod nr telefonu 786 899 660.

Przypominamy o wykonywaniu słupków do grodzeń pól.

Ogłoszenia

Zarząd koła przypomina o konieczności dokonania przeglądu i naprawy wszystkich urządzeń łowieckich.

Termin rozliczenia sezonu 17/18 z Kolegami ustalono na:

Rakoniewice siedziba koła na 15.03.2018 w godz. 17,oo -19,00.

Wolsztyn mieszkanie skarbnika na 16.03.2018 w godz.17,oo – 19,oo.

Zarząd prosi o wykonywanie palików do grodzenia upraw pastuchem (najlepsze paliki akacjowe).

Przypominamy o uzgodnieniu u kol. łowczego przepracowanych godzin.(do 10.03.2018)

Ocena prawidłowości pozyskania jeleni i danieli byków

Ocena prawidłowości pozyskania jeleni i danieli byków
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że ocena prawidłowości pozyskania jeleni i danieli byków oraz muflonów pozyskanych w sezonie 2017/2018 odbędzie się w dniu 10 marca 2018 r. (sobota) na strzelnicy w Poznaniu – Antoninku ul. Bałtycka 79.Ze względów organizacyjnych w celu skrócenia czasu oczekiwania na wyniki oceny prosimy aby myśliwi z kół łowieckich o numerach 53-104 przybyli w godzinach 9.00- 13.00, natomiast myśliwych z kół o numerach 1-52 zapraszamy w godzinach 13.00-17.00.

Trofea przekazywane do oceny należy właściwie opisać na metryczce, uwzględniając imię i nazwisko myśliwego, numer obwodu łowieckiego, datę pozyskania.

APEL

W związku z katastrofą budowlaną w Poznaniu organizujemy akcję krwiodawstwa „Darz Bór – Dasz Krew”. Prosimy myśliwych mogących i chcących włączyć się w tą akcję o zgłaszanie się w punkcie krwiodawstwa i oddanie honorowo  krwi dla poszkodowanych na hasło „Darz Bór”!

ZO PZŁ w Poznaniu

POLOWANIE ZBIOROWE.

Zarząd Koła informuje o organizowaniu polowania zbiorowego w dniu 28.01.2018r (niedziela). Decyzje o wzięciu udziału prosimy zgłaszać do Kol. łowczego lub prezesa w nieprzekraczalnym terminie do 24.01.2018r. Po tym terminie zgłoszenia niebędą przyjmowane.