Ocena prawidłowości pozyskania byków


Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że ocena prawidłowości pozyskania jeleni i danieli byków oraz muflonów odbędzie się w dniu 7 marca 2020 r (sobota) na strzelnicy w Poznaniu – Antoninku ul. Bałtycka 79. Wypełnione arkusze oceny (w załączeniu plik Excel) należy przesłać najlepiej w formie elektronicznej do dnia 4 marca br (środa) na adres: m.kolasinski@pzlow.pl lub k.lompert@pzlow.pl.Ze względów organizacyjnych w celu skrócenia czasu oczekiwania na wyniki oceny prosimy aby myśliwi z kół łowieckich o numerach 1-52 przybyli w godzinach 1300 – 1700 . Trofea przekazywane do oceny należy właściwie opisać na metryczce uwzględniając imię i nazwisko myśliwego, numer obwodu łowieckiego, datę pozyskania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.