Powiatowe polowanie zbiorowe na drapieżniki w sezonie łowieckim 2011/2012

„W dniach 4 -5 lutego 2012 r. na terenie powiatu wolsztyńskiego przeprowadzone zostało polowanie zbiorowe na drapieżniki. Polowanie zorganizowane zostało przez koła łowieckie, które dzierżawią obwody łowieckie na terenie powiatu w ramach programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej, w ramach I etapu programu redukcji drapieżników. W polowaniu z 10 KŁ udział wzięło 9. Ogółem upolowano 63 lisy i 1norkę amerykańską. Uroczyste zakończenie polowania odbyło się na strzelnicy myśliwskiej  „KRUTLA” w dniu 5 lutego o godz. 15,00. W zakończeniu udział wzięli Starosta Pan Ryszard Kurp, radni Rady Powiatu Wolsztyńskiego: Pan Stanisław Piosik i Sebastian May, Pani Aleksandra Żurek Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego oraz zaproszeni goście Pan Zbigniew Zieliński Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu i Pan Zygmunt Kulesza członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Poznaniu.
Najwięcej lisów, 12 sztuk upolował p. Rafał Kruk członek KŁ. Nr 37 KACZOR w Rakoniewicach, 6 lisów upolował p. Maciej Patalas, członek KŁ. Nr 37 KACZOR w Rakoniewicach, 4 lisy upolował p. Michał Stürmer członek KŁ Nr 100 DZIK  w Mochach.  Norkę amerykańską upolował p. Henryk Gonda z koła łowieckiego w Mochach. Najlepsi myśliwi otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Przy dźwiękach rogów myśliwskich pożegnano zwierzynę z łowiskiem, uczestnikom i organizatorom polowania podziękował  Starosta Pan Ryszard Kurp. Głos zabrał również Pan Zbigniew Zieliński, dziękując zebranym za przybycie, odnosząc się z wielkim uznaniem dla organizatorów polowania. Łowczy przekazał również tematyczne albumy.
W ślad za samorządem powiatu wolsztyńskiego, redukcją drapieżników zainteresowały się inne powiaty, a w ostatnim czasie cały okręg leszczyński. Oprócz niewątpliwie wymiernych korzyści dla środowiska przyrodniczego i bytującej na naszym terenie zwierzyny drobnej, program stał się wielką promocją myśliwych powiatu wolsztyńskiego nie tylko w Wielkopolsce. Myśliwi zjednoczyli się w wspólnej sprawie dla ratowania gatunków, które winny być i żyć obok nas.
Roman Nowak
Inspektor
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa”

 


http://www.powiatwolsztyn.pl/wpisy_3456.html#

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.